آتلانتیس او دی یک علف کش تضمینی با فعالیت در برگ و تا حدی ریشه ی علف های هرز می باشد که جهت کنترل علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف چمنی، علف مرغ معمولی و بابونه در گندم زمستانه به کار می رود www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment