مبحث الکتریسته ساکن، نحوه کاهش تعداد بارها

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

تدریس الکتریسته ساکن (میدان الکتریکی) نحوه کاهش تعداد بارها، اآموزشی از پروژه 6040 توسط استاد کامیار مدرس فیزیک موسسه حرف آخر. کل فیزیک فقط در 45 ساعت با پروژه 60 بسته میشه.

comment